Yleisötapahtumat

Yleisötapahtumalla tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999 2§) määriteltyjä yleisötilaisuuksia.
Yleisötapahtuman järjestäjänä sinun on huolehdittava siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.
Tapahtuman turvallisuussuunnittelu perustuu tapahtuman järjestäjän tekemään yleisötapahtuman pelastussuunnitelmaan. Ohjeita pelastussuunnitelman laatimiseen löydät TÄÄLTÄ.
Yleisötapahtuman palotarkastus on maksullista tietyissä tapahtumissa. Valvontamaksuista saat tietoa TÄÄLTÄ.

Lisätietoja:
Päivystävä palotarkastaja puh. (09) 8394 0004
paivystavapalotarkastaja(at)ku-pelastus.fi