Pelastustoiminta

Jos sinun tarvitsee saada apua onnettomuus- tai vaaratilanteessa, soita numeroon 112. Pelastuslaitokselta lähtee tällöin tapahtumapaikalle hätäkeskuksen arvioima määrä pelastushenkilöstöä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella asuu noin puoli miljoonaa asukasta. Pelastustoiminta on mitoitettu vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia. Pelastustoiminnalle omat erityispiirteensä luovat Helsinki-Vantaan lentoasema, rautatie- ja maatieliikenteen pääväylät sekä Kehärata. 

Pelastuslain mukaan pelastustoimintaan kuuluu
  • hälytysten vastaanottaminen
  • väestön varoittaminen
  • uhkaavan onnettomuuden torjuminen
  • onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen
  • tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen
  • yllä oleviin tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä- huolto- ja muut tukitoiminnat

Pelastuslaitos huolehtii pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä ja siten ylläpitää tarvittavaa pelastustoimen järjestelmää. Järjestelmään kuuluvat Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sekä alueen sopimuspalokunnat.

Sammutus-, pelastus- ja ensihoitotehtävistä huolehtivat työvuorossa olevat palomiehet ja ensihoitajat. He ovat valmiudessa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä, yhdellätoista paloasemalla.

Alueellamme toimii lisäksi vapaaehtoista henkilöstöä 30 sopimuspalokunnassa, jotka hälytetään tarvittaessa  osallistumaan pelastustoimintaan.