Pelastustoiminta

Jos sinun tarvitsee saada apua onnettomuus- tai vaaratilanteessa, soita numeroon 112. Pelastuslaitokselta lähtee tällöin tapahtumapaikalle hätäkeskuksen arvioima määrä pelastushenkilöstöä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella asuu noin puoli miljoonaa asukasta. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminta on alueella mitoitettu vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia. Pelastustoiminnalle omat erityispiirteensä luovat Helsinki-Vantaan lentoasema, rautatie- ja maatieliikenteen pääväylät sekä 2015 liikennöinnin aloittava Kehärata. 

Pelastuslain mukaan pelastustoimintaa kuuluu
  • hälytysten vastaanottaminen
  • väestön varoittaminen
  • uhkaavan onnettomuuden torjuminen
  • onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen
  • tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen
  • yllä oleviin tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä- huolto- ja muut tukitoiminnat

Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä ja siten ylläpitää tarvittavaa pelastustoimen järjestelmää. Pelastustoimen järjestelmään kuuluvat Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sekä alueen sopimuspalokunnat.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella sammutus-, pelastus- ja ensihoitotehtävistä huolehtivat työvuorossa olevat palomiehet ja ensihoitajat. He ovat valmiudessa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä, kymmenellä paloasemalla.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastushenkilöstön lisäksi alueella toimii myös vapaaehtoista henkilöstöä 30 sopimuspalokunnassa, jotka tarvittaessa hälytetään osallistumaan pelastustoimintaan.