Organisaatio

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on Vantaan kaupungin hallinnossa toimiva liikelaitos, joka toimii kahdeksan kunnan alueella. Virallinen nimi on Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos ja aputoiminimi on Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ylimpänä päättävänä elimenä ja alueen pelastustoimen korkeimpana pelastusviranomaisena toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Vuonna 2014 aloitti toimintansa laitoksensa järjestyksessä neljäs johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Juha Nyberg.

Laitos on jaettu kahteen tulosyksikköön sekä hallintoyksikköön. Maantieteellisesti laitos toimii yhdeksältä paloasemalta. Lisäksi alueella toimii 30 sopimuspalokunnan asemaa sekä harjoitusalue Korsossa.

Pelastuslaitoksen organisaatio

Tutustu esitteeseemme