Pelastusjohtajan tervehdys

Keski-Uusimaa turvallinen alue elää ja asua

Pelastuslaitoksen lähtökohtana on että Keski-Uusimaa on alue, jossa eri-ikäisillä ja eritaustaisilla ihmisillä on turvallista elää, oleskella ja asua. Onnettomuudet ja tapaturmat eivät lisää ihmisten hyvinvointia eikä se edistä yritysten liiketoimintaa.

Onnettomuuksien ja tapaturmien arvioitu kokonaishinta Keski-Uudellamaalla on vuosittain yli 320 miljoonaa euroa. Onnettomuuksissa ja tapaturmissa kuolee vuosittain Keski-Uudellamaalla arviolta yli 200 henkilöä. Onnettomuuksista ja tapaturmista aiheutuu paljon aineetonta surua ja haittaa ihmisten elämälle. Siksi onnettomuuksiin ja tapaturmiin tulee suhtautua vakavasti.   

Pelastuslaitos auttaa ihmisiä ennalta tunnistamaan vaarat ja riskit sekä toimimaan oikein arjen riskien kohdatessa. Tukemalla ihmisten omia toimia vaarojen ja riskien tunnistamisessa, luodaan Keski-Uudellemaalle hyvä turvallisuuskulttuuri.  

Hyvässä turvallisuuskulttuurissa vältetään tarpeettomien riskien ottamista ja lisätään ihmisten taitoja välttää virheelliset ja erheelliset toimintatavat, joista voi seurata onnettomuuksia ja tapaturmia.  

Hädän hetkellä, riskien ja vaarojen toteutuessa, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kymmeneltä paloasemalta käsin ihmisten ja yhteisöjen turvaksi ja tueksi laajalla voimalla. Pelastuslaitoksen 460 ammattilaista ja yli 500 sopimuspalokuntalaista toimivat ammattimaisesti, inhimillisesti ja luotettavasti meidän kaikkien hyväksi.

Turvallista ja ilontäytteistä elämää Keski-Uudellemaalle!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pekka Vänskä
pelastusjohtaja