Ajankohtaista

10/03/2015 - 00:00
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kotisivut ovat uudistuneet.
Sivustosta on pyritty tekemään aiempaa selkeämpi ja sivujen käytettävyyttä on myös pyritty parantamaan.
Tervetuloa tutustumaan!

 

11/02/2015 - 00:00

112-päivänä herätellään ihmisiä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään erilaisia vaaratilanteita sekä opastetaan aktiiviseen ja vastuulliseen toimintaan mahdollisissa hätätilanteissa. Samalla lisätään kansalaisten turvallisuusmyönteisyyttä sekä turvallisuustietoja ja -taitoja. 

20/10/2014 - 15:25

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta lausuntoa kemikaaliturvallisuuslain muuttamisesta. Ennen lausunnon antamista pelastuslaitos keräsi asukkaiden mielipiteitä asiassa pelastuslaitoksen www-sivuilla ja Facebookissa jaetulla kyselyllä.

Sivut