Ajankohtaista

Tilaa syöte syöte Ajankohtaista
Syötteen kokonainen osoite. 56 min 16 s sitten

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella maaliskuussa useita saunapaloja

Ke, 31/03/2021 - 07:56
31/03/2021 - 07:56

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on nyt maaliskuun aikana ollut yhteensä viisi tulipaloa, joissa tuli on lähtenyt saunatiloista. Vuositasolla vastaavia tulipaloja on alueellamme viime vuosina ollut noin 20–25 koko vuoden aikana. Saunapalojen yleisimpinä syinä on ollut pyykin kuivattaminen saunatilassa tai se, että kiukaan päällä on ollut tavaraa. Melko usein syynä on ollut myös kiukaan vikaantuminen. 

Saunasta lähtenyt palo saattaa päästä leviämään laajalle, ennen kuin palovaroitin tai asukas itse huomaa tilanteen, sillä sauna sijaitsee usein vähintään yhden suljetun oven takana. Täten saunapalon aiheuttamat vahingot saattavat olla merkittävän suuria.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos haluaa muistuttaa, että saunaa ei tule käyttää muuhun kuin saunomistarkoitukseen. Jos saunaa käytetään esimerkiksi varastotilana, tulee varmistaa, että sähkösaunan sulake on pois päältä. Sulake kannattaa olla aina pois päältä myös, jos asunnon vuokraa eteenpäin. Täten asukkaan tulee aktiivisesti itse ottaa sauna saunomiskäyttöön ja esimerkiksi lapset eivät voi kytkeä kiuasta vahingossa laittaa päälle.

Pyykin kuivattaminen saunatiloissa on iso riski, sillä ilmavirta saattaa kuljettaa pyykit kiukaan päälle tai muovinen naru voi katketa lämmön vaikutuksesta. Saunan kiuasta ei koskaan tule laittaa päälle tarkastamatta ensin saunatilaa. Jos kiukaan päällä tai läheisyydessä on tavaraa ja kiuas laitetaan päälle kaukosäädöllä, on todennäköistä, että tavarat syttyvät palamaan.  Keski-Uudellamaalla sattuneissa saunapaloissa kiukaan päällä on ollut esimerkiksi muovisia löylytarvikkeita tai lasten jäljiltä leluja, jotka ovat sitten kiukaan lämmitessä syttyneet palamaan.”  kertoo palotarkastaja Antti Soila.

Puilla lämpiävien saunojen palon syynä ovat useimmiten olleet hormissa olleet viat tai huolimattomuus lämmittämisessä. Savusaunoissa riskinä on se, että saunaa on lämmitetty liikaa tai on syttynyt niin sanottu nokipalo.

Soila on tutkinut muun muassa saunapaloja ja antaa muutaman vinkin saunan omistajille

-         

varmista että saunan rakenteet ovat kunnossa ja kiukaan sekä hormin suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin ovat riittävät.

-         

älä käytä saunaa muuhun kuin saunomistarkoitukseen

-         

sauna ei ole sopiva pyykin kuivaustila

-         

jos sähkösaunaa ei käytetä saunomiseen, ota kiukaan sulake pois päältä

-         

älä säilytä saunatiloissa polttopuita tai muutakaan palavaa materiaalia

-         

muista tilata nuohooja riittävän usein, vakituisissa asunnoissa olevien tulisijojen nuohousväli on vuosi ja vapaa-ajan käytössä olevien joka kolmas vuosi

-         

varmista, että rakennuksessa on riittävä määrä toimivia palovaloittimia  (1/60m² per kerros). Palovaroittimien toimintakunnossa pysymisestä tulee huolehtia säännöllisellä testauksessa ja paristojen vaihdolla.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueeseen kuuluu Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vantaa.

 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 23.3.2021 hyväksyttyä

To, 25/03/2021 - 12:20
25/03/2021 - 12:20

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa hyväksyttiin 23.3.2021 alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Jotta talousarvio on tasapainossa, niin pelastustoimen alueen kuntien ja sairaanhoitoalueiden maksuosuuden korottamista esitetään muutettavaksi kustannustasoa vastaavaksi. Pelastustoiminnan saattamiseksi palvelutasopäätöksen 2021–2024 edellyttämälle tasolle perustetaan vuonna 2022 uusi kärkiyksikkö Myyrmäen tai Tikkurilan alueelle. Lisäksi esitetään henkilöstölisäyksiä mm ensihoitoon, mutta esitystä tarkennettiin sillä työneuvosto on kumonnut työajan poikkeuslupia koskevat päätökset, jotka olisivat edellyttänee kahdeksan ensihoitajaa lisää.

Katso lisää päytäkirjasta 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 23.3.2021

Pe, 19/03/2021 - 09:14
19/03/2021 - 09:14

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 23.3.2021 on esillä alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Jotta talousarvio on tasapainossa, niin pelastustoimen alueen kuntien ja sairaanhoitoalueiden maksuosuuden korottamista esitetään muutettavaksi kustannustasoa vastaavaksi. Asukasluvun ja liikennemäärien kasvun sekä rakentamisen tiivistymisen myötä pelastustoiminnan toimintavalmius ei enää vastaa alueella esiintyviä riskejä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan toimintavalmiuden suurimmat puutteet ovat Vantaalla. Pelastustoiminnan saattamiseksi palvelutasopäätöksen 2021–2024 edellyttämälle tasolle perustetaan vuonna 2022 uusi kärkiyksikkö Myyrmäen tai Tikkurilan alueelle. Lisäksi esitetään henkilöstölisäyksiä mm ensihoitoon. Katso lisää esityslistalta https://bit.ly/3qYVvGA

Uhka- ja väkivaltatilanteet edelleen kasvussa ensihoidossa - pelastuslaitokset huolissaan fyysisen väkivallan lisääntymisestä tehtävillä

Ti, 23/02/2021 - 10:09
23/02/2021 - 10:09

Pelastuslaitosten henkilöstön kokemien uhka- ja väkivaltatilanteiden yleisyys ja fyysisen väkivallan lisääntyminen ensihoitotehtävillä huolestuttaa pelastuslaitoksia. Kuntaliiton koordinoima Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on tilastoinut pelastuslaitosten henkilöstön kokemia uhka- ja väkivaltatilanteita vuodesta 2014 lähtien. Vuodesta 2016 vuoteen 2020 ilmoitukset ovat lisääntyneen 67 prosenttia.

- Raportoidut uhka- ja väkivaltailmoitukset ovat ensihoidossa edelleen ainoastaan jäävuoren huippu. Viime vuoden tilastoissa erityistä huolta herättää fyysisen väkivallan merkittävä kasvu, kertoo vs. ensihoitopäällikkö Jukka Lehtola Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Fyysisen väkivallan tilanteita kirjattiin viime vuonna 46 kappaletta, mikä on 10 prosenttia kaikista raportoiduista tilanteista. Kasvua edellisvuoteen oli 130 prosenttia. Aiempina vuosina (2016 - 2019) vastaavia tilanteita on kirjattu vuosittain 16 - 21 kappaletta.

Uhkaavia tilanteita eniten ensihoidossa

Suurin osa väkivaltatilanteista tapahtuu ensihoidossa päihtyneen potilaan hoidon yhteydessä joko ambulanssissa, potilaan kotona tai ulkona. Vuonna 2020 tyypillinen uhka- tai väkivaltatilanteen aiheuttaja oli ensihoidon asiakas (89 % tapauksista), sukupuoleltaan mies (73 %) sekä päihtynyt (86 %).

Pääosa uhka- ja väkivaltatilanteista tapahtuu ensihoidossa, mutta niitä ilmenee vuosittain muutamia myös muissa pelastustoimen tehtävissä, kuten palotarkastusten yhteydessä. Tieto mahdollisesta väkivallan uhasta oli etukäteen tiedossa vain noin kymmenessä prosentissa tilanteista. Lopuissa tilanne tuli eteen yllättäen (60 %) tai tieto ei ollut saatavilla tehdyistä ilmoituksista (30 %).

- Hälytystehtävien lähtökohtana on aina asiakkaan hoidontarpeen arviointi, ensihoitoa vaativa tilanne tai muu pelastustoimen tuottama palvelu. Henkilöstön fyysinen koskemattomuus sekä työrauhan turvaaminen on tehtävillä ensisijaisen tärkeää, sanoo Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston koordinaattori Terhi Virtanen.

Tilanteiden seurantaan tarvitaan yhdenmukainen raportointijärjestelmä

Pelastuslaitoksissa on vuosien saatossa lisätty henkilöstön koulutusta ja parannettu suojavarustusta väkivaltatilanteiden varalta. Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn tulee kuitenkin panostaa konkreettisin toimenpitein.

Paremman kokonaiskuvan aikaansaamiseksi pelastuslaitokset toivovat yhdenmukaista raportointijärjestelmää, jolloin tieto olisi helpommin saatavilla ja kynnys raportointiin madaltuisi.

- Yhdenmukainen raportointimenettely olisi tärkeä askel tilanteiden luotettavassa seurannassa. Raportointijärjestelmän integrointi esimerkiksi osaksi sähköisen potilastietojärjestelmän hoitokertomusta mahdollistaisi luotettavammat tilastotiedot, Virtanen sanoo.

Lisätietoja:

Terhi Virtanen, koordinaattori, Kuntaliitto, terhi.virtanen@kuntaliitto.fi, Puh. 09 771 2624

Jukka Lehtola, vs. ensihoitopäällikkö, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, jukka.lehtola@porvoo.fi , Puh. 040 1471090

 

Pientaloasukkaiden paloturvallisuuden itsearviointi käynnissä

Ti, 09/02/2021 - 11:56
09/02/2021 - 11:56

Hei pientaloasukas! Onko sinulle tullut Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lähettämä pientalon paloturvallisuuden itsearvioinnin kysely?  Jos olet saanut kyselyn, vastaathan siihen  viikon 6 aikana.

Tänä vuonna olemme toimittaneet paloturvallisuuden itsearvioinnin kyselylomakkeen ja opaskirjan lähes 5000 pien- ja paritaloon. Niiden perusteella jokainen pääsee arvioimaan oman asumisensa paloturvallisuutta. Itsearvioinnin kohderyhmät valitaan vuosittain postinumeroiden perusteella ja tänä vuonna vuorossa ovat:

 

Tuusula 04340,
04350 Nahkela
Nurmijärvi 01820
Klaukkala, 03790 Vihtijärvi
Mäntsälä 04600
Järvenpää 04430
Hyvinkää 05100 Röykkä

Vastaukset toimitetaan meille vastauskuoressa tai nettilomakkeella, jonka pelastusviranomainen arvioi ja on tarvittaessa yhteydessä vastaajaan.

Paloturvallisuuden itsearviointi on pelastuslain (379/2011) mukaista valvontaa tukevaa toimintaa.

 

Lisäinfoa kaikille pientaloasujille löytyy  Pientalon paloturvallisuusoppaasta (https://www.pelastuslaitokset.fi/julkaisut/pientaloturvafin)

 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman

Ti, 26/01/2021 - 17:27
26/01/2021 - 17:27

Johtokunta hyväksyi vuoden 2021 toimintasuunnitelman 26.1.2021

Toimintasuunnitelmassa keskeisinä tavoitteina on koronan vaikutusten vähentäminen, toimintavalmiuden ylläpito, maakunta- ja sote -uudistukseen valmisteluun osallistuminen, valtakunnallisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttaminen ja talouden pitäminen tasapainossa.

Toiminnan painopisteet ovat asiakasvaikuttavuus, tavoitteellisuus ja työhyvinvoint

 

 

Esityslista https://bit.ly/2MaF9fj

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 26.1.2021

To, 21/01/2021 - 08:50
21/01/2021 - 08:50

Johtokunta saa käsiteltäväkseen vuoden 2021 käyttösuunnitelman ja toimintasuunnitelman

Toimintasuunnitelmassa keskeisinä tavoitteina on koronan vaikutusten vähentäminen, toimintavalmiuden ylläpito, maakunta- ja sote -uudistukseen valmisteluun osallistuminen, valtakunnallisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttaminen ja talouden pitäminen tasapainossa.

Toiminnan painopisteet ovat asiakasvaikuttavuus, tavoitteellisuus ja työhyvinvointi

Pelastuslaitoksen liikevaihto on n. 41.5 miljoonaa euroa ja tästä henkilöstömenojen osuus on noin 28 miljoonaa euroa.

Esityslista https://bit.ly/2MaF9fj

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosi 2020 tilastojen valossa

Ti, 19/01/2021 - 15:34
19/01/2021 - 15:34

Korona oli vuoden 2020 ilmiö, ja se vaikutti myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtävien määrään. Ihmisten liikkumisen ja yhteiskunnan aktiivisuuden väheneminen pienensi tehtävien määrää 15 %:lla kolmen edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Tiukimpien rajoitustoimien aikana, huhti-toukokuussa ja joulukuussa tehtäviä oli jopa kolmanneksen normaalia vähemmän.

Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien määrä väheni

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella oli vuonna 2020 yhteensä 6856 sammutus- ja pelastustehtävää (vuonna 2019 oli 8002 kpl). Ensivastetehtävät vähenivät eniten, reilu 50 %:a, vuonna 2020 niitä oli 946 (2019: 1984 kpl). Myös erheelliset paloilmoitukset (2020: 1134 kpl, 2019: 1342 kpl), liikenneonnettomuudet (2020: 1106 kpl, 2019: 1253 kpl) ja avunantotehtävät (2020: 482 kpl, 2019: 602 kpl) vähenivät merkittävästi.

Ainoa tehtävätyyppi, jossa onnettomuuksien määrä kasvoi selvästi, oli vahingontorjuntatehtävät. Niitä oli 799 kpl (2019: 334 kpl). Nämä tehtävät ovat tyypillisesti myrskyvahinkoja, joten niiden määrä vaihtelee vuosittain sääilmiöiden mukaan.

Rakennus- ja huoneistopalojen määrä laski kolmantena vuotena peräkkäin. Rakennuspalot vähenivät 14 tehtävällä ollen nyt 91 (2019: 105 kpl). Tulipaloissa kuoli vuonna 2020 yksi henkilö.  Edellisenä vuotena palokuolemia oli neljä. Erilaisissa onnettomuuksissa kuoli viime vuonna 23 henkilöä (2019: 32) ja loukkaantui 570 henkilöä (2019: 687).

Vaikka tulipalojen (rakennuspalot, rakennuspalovaarat, liikennevälinepalot ja muut tulipalot) määrä väheni vuodessa 849:stä 713 kappaleeseen, silti yhteenlaskettujen omaisuusvahinkojen määrä pysyi samalla tasolla ollen 12,6 M€. Suuronnettomuuksiksi luokiteltuja tehtäviä oli toista vuotta peräkkäin neljä kappaletta, joista 2 kpl tapahtui Vantaalla ja yksi Tuusulassa sekä Mäntsälässä. Suuronnettomuudeksi luokitellaan tulipalo, jossa vahinkojen osuuden arvioidaan olevan yli 500 000 euroa.

Valtaosa tulipaloista aiheutui ihmisen toiminnasta 59 % (2019: 53 %) ja toiseksi yleisin tulipalon aiheuttaja oli koneen tai laitteen vika 22 % (2019: 25 %). Kolmannes koneen tai laitteen aiheuttamista tulipaloista sai alkunsa ajoneuvosta tai muusta liikennevälineestä ja viidennes liedestä tai uunista.

Asuntojen palovaroittimien tarkastamistehtävien määrä pysyi samalla tasolla 252 kpl (2019: 276). Rakennuspalo- ja rakennuspalovaaratehtävissä kohteessa oli palovaroitin vain noin 49 %:ssa tapauksista. Jos rakennuksessa oli palovaroitin, niin se myös hälytti 66 %:ssa näistä tapauksissa. Rakennuspalo- ja rakennuspalovaaratehtävissä oli alkusammutusta suoritettu asukkaiden tai muiden henkilöiden toimesta 27 %:ssa onnettomuuksista ennen pelastusyksikön saapumista.

Pelastustoiminnassa kohteeseen saapumisaikatavoite on määritelty eri riskialueilla erilaiseksi. Tavoite saavutettiin 67 % tapauksista. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö oli perillä kohteessa keskimäärin 7:21 minuutissa (2019: 7:24 min). Heikoin tilanne on I-riskialueella (tiiviisti rakennettu korkeimman riskin alue), jossa kohde tulisi saavuttaa kuuden minuutin kuluessa hälytyksestä. Vuonna 2020 1. yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli 6:43 (2019: 6:55) ja tavoite saavutettiin 37 % tapauksista (2019: 33 %). Pelastusyksikön lähtöaika oli vuonna 2020 keskimäärin 1:30 minuuttia (2019: 1:29).

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella toimii 30 sopimuspalokuntaa. Sopimuspalokunnat antoivat merkittävää apua pelastuslaitosten yksiköille. Sopimuspalokuntia käytetään yleensä pelastuslaitoksen yksiköiden apuna, mutta esimerkiksi Pornaisissa sopimuspalokunnat hoitavat joitakin tehtäviä itsenäisesti ja ovat nopein apu sillä alueella.  Vuoden aikana 880 sopimuspalokuntien yksikköä tarvittiin avustamaan pelastustoiminnassa. Lukumääräisesti eniten hälytyksiä kertyi Savion VPK:lle, Asolan VPK:lle ja Pornaisten VPK:lle.

 

Ensihoitopalveluiden tarve väheni

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ambulanssien kokonaistehtävämäärä laski 8 %;lla ollen vuonna 2020  36 522, kun edellisenä vuonna 2019 se oli 39 528.

Tehtävät vähentyivät tasaisesti kaikissa kiireellisyysluokissa molemmilla sairaanhoitoalueilla. HYKS- Peijaksen sairaanhoitoalueella kokonaistehtävämäärä laski 8 %;lla ollen nyt 23 150 kun ne vuonna 2019 olivat  25 354.  Keväällä lisättiin Vantaalla Ruskeasannan yksikön valmiusaikaa 15 tunnista 24 h, joka tasasi selvästi Pelastuskeskuksen yksikön käyttöä ja paransi palvelukykyä alueella.

Hyvinkään sairaanhoitoalueella pelastuslaitoksen yksiköiden tehtävät laskivat 5 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna.  Yksittäisten yksiköiden tehtävämäärissä oli laskua kaikilla muilla paitsi Hyvinkään aseman pelastuslaitoksen yksiköllä.

Keväällä kaikkien yksiköiden tehtävämäärät laskivat, mutta syksyn tullen ne tasaantuivat. Pääasiallisin syy oli korona, jonka alkuvaiheessa ihmiset eivät soittaneet apua eivätkä hakeutuneet lääkäriin. Tarve hakeutua hoitoon kuitenkin palautui normaaliksi syksyn aikana.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on koko maan pelastuslaitosten (22) kanssa seurannut vuosien ajan ensihoitohenkilöstöön kohdistuneita uhka- ja väkivaltatilanteiden kehittymistä alueella. Vuonna 2020 oli tehty 24 kpl uhka- ja väkivaltailmoitusta (UVVAT), joista suurin osa Vantaalla 16 kpl, muissa kunnissa 1-2 kpl.  Kaikissa ilmoituksissa uhkakäyttäytyjä oli potilas itse ja useimmin uhkaaja oli mies.

Lääkärihelikopterissa on pelastuslaitoksen HEMS-pelastaja

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen HEMS-pelastajat työskentelevät FinnHEMS lääkärihelikopterissa. Lääkärihelikopterin lääkäri on HUS:n palveluksessa ja helikopterin sekä lentäjän palvelut tuottaa Vantaan tukikohdassa Skärgårdhavets Helikoptertjänst Ab, jonka FinnHEMS Oy osti vuonna 2020.  Ennakkotietojen mukaan lääkärihelikopterilla oli 2437 tehtävää, joista Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella oli 1024.

Valvontatoiminta

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi alueella tehtiin määräaikaisia valvontakäyntejä muihin kuin asuinrakennuksiin 1 503 kohteeseen, joka vastaa 90 % toteumaa suhteessa tavoiteasetteluun. Lisäksi asuinrakennuksiin tehtiin 516 paloturvallisuuden itsearvioinnin jälkivalvontaan liittyvää valvontakäyntiä, jotka kohdistuivat lähinnä pientaloihin.

Muita tarkastuksia ja katselmuksia kuten pelastustiekoeajoja, käyttöönottoon liittyvää valvontaa, yleisötapahtumien valvontaa ja kemikaalivalvontaa tehtiin yhteensä 783 kertaa. Lisäksi suoritettiin asiakirjavalvontaa ja annettiin erilaisia asiantuntijapalveluita kuten rakennuslupalausuntoja 19 958 kertaa.

Valvonnan yhteydessä havaittiin jälkivalvontaa edellyttäviä puutteita 276:ssä valvontakohteessa, joista 73% todettiin jälkivalvonnassa korjatuiksi.

Pelastustiet ja nostopaikat pidettävä kunnossa lumesta huolimatta

Pe, 15/01/2021 - 08:21
15/01/2021 - 08:21

Pelastustiet ja nostopaikat tulee pitää esteettöminä, jotta pelastusajoneuvot pääsevät perille ja pystyvät auttamaan avuntarpeessa olevia. Näiltä alueilta lumet tulee siirtää pikaisesti ja huolehtia, että kyseisille alueille ei pysäköidä.

Pelastustien tarkoitus on mahdollistaa nopea pelastustoiminta hädässä olevalle, joten lumi ei saa tuottaa viivytystä pelastuksen aloittamiselle. Esimerkiksi aivoverenvuoto tai sydänkohtaus, tulipalosta puhumattakaan - edellyttävät pikaista pelastamisen käynnistämistä, toteaa paloinsinööri Jarno Kivistö.

Pelastustiet ja siihen liittyvät nostolava-auton nostopaikat ovat lähtökohtaisesti ensimmäiseksi aurattavia alueita. Pääsääntöisesti kyseiset nostopistepaikat on merkitty pysäköinnin kieltävän merkin lisäksi pelastustie ja/tai nostopaikka lisäkilvellä. Pelastustien leveys tulee aurattunakin olla 3,5 m ja nostopaikkojen koon 6 m x13 m.

Kiinteistöjen palotarkastusten yhteydessä valvotaan henkilöturvallisuuden tasoa, talvella etenkin pelastusteiden ja poistumisreittien kuntoa. Palotarkastuksilla sekä katselmuksilla on havaittu, että lunta on saatettu ajaa tai jättää poistumisteiden eteen, jolloin poistumisturvallisuus vaarantuu. Henkilöturvallisuuden vaarantamisesta pelastuslaitos on antanut yksittäisiä kehotuksia poistumisteiden kunnossapidon turvaamiseksi. Myös jalankulkijoiden huomioiminen ja liukkauden torjunta kiinteistöjen alueella kuuluu kiinteistöjen vastuulle.

Alkaneiden kovien pakkasten johdosta on kasvavana uhkana korostumassa myös lämpövuotojen räystäisiin synnyttämien jääpuikkojen putoamisvaara. Kiinteistö on velvollinen huolehtimaan jalkakäytävän turvallisuudesta ja poistamaan vaaralliset jääpuikot tai tarvittaessa rajaamaan jalkakäytävän käyttöä vaarallisilta kohdilta.

Alkuviikolla ollutta lumimyräkkää tapahtuu eteläisessä Suomessa nykyisin todella harvoin. Viime vuosien leutojen ja vähälumisten talvien takia asia on saattanut jäädä taka-alalle tai jopa unohtua. Lumitilanne Keski-Uudenmaan alueella on pääosin hyvin hallinnassa, mutta yleisten liikenneväylien liikennöitävyys on katuviereen pysäköityjen autojen johdosta ollut rajallista. Teiden kunnossapito on hoidettu resursseihin nähden hyvin, mutta väärin tai huolimattomasti pysäköidyt autot tekevät kunnossapidosta kapeilla tieosuuksilla haasteellista.

Kiinteistöille laadittavissa pelastussuunnitelmissa on pelastuslain mukaisesti velvoite laatia suunnitelma myös poikkeuksellisia olosuhteita varten. Runsas lumen tulo on yksi esimerkkitilanne, johon kiinteistöissä varaudutaan. Tällöin on huolehdittava siitä, että tiellä olevat lumimassat kuljetetaan pois, eikä niitä kerätä ahtaille pelastusteille tai nostolava-auton käyttämille nostopaikoille.

 

Asukkaiden, huoltoyhtiöiden, isännöitsijöiden jne. kesken kannattaa käydä asumisen turvallisuuteen ja pelastussuunnitelmiin sekä erilaisiin tilanteisiin varautumiseen liittyvää keskustelua säännöllisesti ja muistutella, että kyseisten säädösten yms. takana on asukkaiden turvallisuus, toteaa Kivistö.

 

Viite: Pelastuslaki 379/2011 § 11

Muistilista ilotulitteiden ampujalle

Ke, 30/12/2020 - 12:15
30/12/2020 - 12:15

Muistilista ilotulitteiden ampujalle 

 

Vuoden räiskyvin juhla lähestyy, ja siksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos haluaakin muistuttaa juhlijoita turvallisesta ilotulitteiden käsittelystä ja ampumisesta. 

Loistava ilotulitteen ampuja: 

 • on täysi-ikäinen 
 • ei ole humalassa 
 • käyttää suojalaseja 
 • ohjeistaa katsojia pysymään riittävän kaukana ja neuvoo heitäkin käyttämään suojalaseja 
 • ei muuntele tai yhdistele ilotulitteita 
 • ei ammu ilotulitteita kädestä, parvekkeelta tai toisia päin. 

Muistilista ilotulitteen ampujalle: 

 • käyttöohje: lue ja noudata 
 • tuki: rakenna ennen ampumista esim. telineen, lumen, tiilten tai kivien avulla 
 • laukaisupaikka: mahdollisimman turvallinen, josta ilotulitteen voi suunnata myötätuuleen, esim. järven ranta tai kenttä 
 • sääolosuhteet: yli 14 m/s puhaltava tuuli ei ole turvallinen 
 • raketin kunto: älä ammu, jos ilotulite on rikki, sen tulilanka on kastunut tai ei näy kunnolla 
 • suutari: älä koske toimimattomaan ilotulitteeseen ainakaan 10 minuuttiin. Älä yritä ampua uudestaan. Palauta ostopaikkaan uuden vuoden jälkeen. 
 • muut ihmiset ja eläimet: ota huomioon, että kaikki eivät pidä paukkeesta. 

Näin säilytät ilotulitteita: 

 • käytä lukittua, kuivaa kaappia tai tilaa, joka ei ole huoneenlämpöä kuumempi 
 • pidä ilotulitteet kaukana lämmönlähteistä ja avotulesta 
 • älä säilytä ilotulitteita kerros- tai rivitalon yhteisissä tiloissa, esim. kellarikomerossa 
 • säilytä korkeintaan viisi kiloa ilotulitteita yhdessä asuinhuoneistossa. 

Ilotulitteille ei ole määrätty ”parasta ennen”-päivää, joten oikein säilytettyinä ne toimivat myös ensi vuonna. 

Ilotulitteiden käyttöä on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella rajoitettu Vantaan Kuninkaalassa Tikkurila Oyj:n Vantaan toimipaikan läheisyydessä. Rajoituksen perusteena on toimipaikassa varastoitavat palavat kemikaalit, joiden syttymisriski halutaan pitää mahdollisimman pienenä. Toimipisteessä syttynyt tulipalo voi aiheuttaa vakavaa vaaraa lähialueelle. Ilotulitteiden käyttö rajoitusalueella on rangaistavaa ja kieltoa valvoo poliisi.

 

Rajoitusalue: Lentokenttäalueen ympäristö ja Keravan joen, Jokiniementien, Heidehofintien, Tikkurilan maalitehtaan lounaispuolella ilmansuunnassa kaakko-luode kulkevan kevyen liikenteen väylän sekä rautatien väliin jäävällä alueella. Mainitut kadut sekä Keravan joki kuuluvat alueisiin, joilla käyttö on kielletty.

https://www.ku-pelastus.fi/sites/default/files/pictures/Kuulutus%20alueellisesta%20rajoittamisesta.pdf

 

Muilla alueilla ilotulitteiden käyttö on sallittua vuodenvaihteessa 31.12-1.1. klo 18.00-02.00 välisenä aikana. 

Lisätietoa ilotulitteista löydät esimerkiksi Tukesin verkkosivuilta: 

https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/ilotulitteet

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 8.12.2020 käsiteltyä

Ti, 08/12/2020 - 17:56
08/12/2020 - 17:56

Johtokunnassa hyväksyttiin mm. pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024, vuoden 2021 talousesitykset ja annettiin vastaus Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen pelastustoiminnan palvelutasossa olevasta huomattavasta epäkohdasta.

Esityslista ja myöhemmin myös pöytäkirja

 https://paatokset.vantaa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=150921

 

 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 8.12.2020

Pe, 04/12/2020 - 09:04
04/12/2020 - 09:04

Johtokunnassa on esillä mm. pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024 ja vastaus Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen pelastustoiminnan palvelutasossa olevasta huomattavasta epäkohdasta.

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024

Palvelutasopäätös perustuu Uudenmaan pelastuslaitosten yhteistyössä valmistelemaan riskianalyysiin. Riskianalyysissa on esitetty toimintaympäristön kuvaus sekä siinä tapahtuneet ja ennustettavat muutokset ja muutosvoimat, onnettomuustilastojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella tunnistetut keskeiset uhkat ja riskit, joihin pelastuslaitosten tulee varautua sekä arvio palvelutasosta suhteessa riskianalyyseissa tunnistettuihin riskeihin. Siinä on keskitytty entistä vahvemmin asiakasnäkökulmaan ja  esitetty asiakkaalle näkyvät varsinaiset palvelut, joita pelastuslaitokset tarjoavat.

 

Vastaus Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen pelastustoiminnan palvelutasossa olevasta huomattavasta epäkohdasta. Vastauksessa on esitettyKeski-Uudenmaan pelastuslaitoksen suunnitelma toimintavalmiuden parantamiseksi ja tarkempi analyysi toimintavalmiutta korjaavista toimenpiteistä. Lisäksi suunnitelmassa esitetään resurssien lisäämistä ja hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmän (HALI) käyttöönottoa.

 

Muutos Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluista perittäviin taksoihin ja

maksuihin

Uudenmaan pelastuslaitokset ovat käyneet taksojaan läpi ja esittävät niihin tehtäväksi

korotuksen 1.1.2021 alkaen. Erheellisistä paloilmoituksista perittävä maksu olisi 1150 € ja valvontatoiminnasta perittävä maksu perustuu 50,00 € tuntihintaan.

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talous 2021

Johtokunnalle esitetään vahvistettavaksitalousarvio ja investointisuunnitelma sekä käyttösuunnitelma ja toimintasuunnitelma sekä kuntien ja sairaanhoitoalueiden maksuosuudet vuodelle 2021.

 

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2021

26.1 vuoden 2020 toimintatilastot

23.2. toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2020, tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

23.3. toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2022

25.5. osavuosikatsaus, talousarviokehys, toimintasuunnitelma

24.8. talousarvio I käsittely, tarvittaessa

28.9. osavuosikatsaus

26.10. kokous tarvittaessa

14.12. maksut ja taksat, tarkistaminen talousarvio ja käyttösuunnitelma 2022,

strategian tarkistaminen

 

Esityslista https://paatokset.vantaa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=150921

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset muistuttavat myymälöitä palo- ja poistumisturvallisuudesta

Pe, 27/11/2020 - 10:12
27/11/2020 - 10:12

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset muistuttavat kaupallisia yrityksiä paloturvallisuudesta marras-joulukuun myyntisesonkien aikana.

 

Vuonna 2019 marras-joulukuussa Uudenmaan pelastuslaitokset suorittivat valvontakäyntejä yhteensä 282 myymälää ympäri Uuttamaata. Valvonnan tavoitteena oli kiinnittää huomiota etenkin palo- ja poistumisturvallisuuteen. Valvontakäyntien perusteella pelastuslaitoksien palotarkastajat totesivat, että parannettavaa on, sillä noin 60 prosentissa tarkastetuista kohteista havaittiin huomautettavaa.

 

Yleisin havaittu puute oli poistumisreiteillä säilytettävät tavarat. Lisäksi pelastuslaitokset antoivat valvontakäynneillä huomautuksia liittyen alkusammutuskaluston kuntoon ja käytettävyyteen. Huomiota kiinnitettiin myös auki kiilattuihin palo-oviin.  

 

Turvallisuusasiat tutuiksi myös kiireapulaisille

 

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset kehottavat toiminnanharjoittajia perehdyttämään myös joulusesongin kiireapulaiset turvallisuusasioihin. On tärkeää, että lisätyövoimakin tuntee yrityksen keskeiset turvallisuuskäytännöt. Myös mainoksista ja joulukoristeista vastaavien tulee huomioida, että koristeet ja mainosmateriaalit on kiinnitetty siten, etteivät ne peitä näkyvistä poistumisopasteita tai estä alkusammutuskaluston käyttämistä.

 

Koko henkilöstön tulee niin myymälän sisällä kuin ulkopuolellakin huolehtia, ettei lavoja, lisähyllyjä tai muuta tavaraa säilytetä poistumisreiteillä ja poistumisovien edessä. Kiireellisissä hätätilanteissa asiakkaiden on tärkeää päästä poistumaan sisätiloista heitä lähimpänä olevien poistumisreittien kautta. Nämä reitit poikkeavat yleensä asiakkaiden normaalisti käyttämistä kulkuväylistä. Turvallisuus luodaan yhteistyössä.

 

Uudenmaan pelastuslaitokset kannustavat kauppoja huolehtimaan hyvästä turvallisuuskulttuurista tulevan Black Fridayn ja joulumyyntien aikaan. Menestyksekästä ja turvallista joulusesonkia!

 

Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset muistuttavat myymälöitä palo- ja poistumisturvallisuudesta

To, 26/11/2020 - 13:02
26/11/2020 - 13:02

 

 

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset muistuttavat kaupallisia yrityksiä paloturvallisuudesta marras-joulukuun myyntisesonkien aikana.

 

Vuonna 2019 marras-joulukuussa Uudenmaan pelastuslaitokset suorittivat valvontakäyntejä yhteensä 282 myymälää ympäri Uuttamaata. Valvonnan tavoitteena oli kiinnittää huomiota etenkin palo- ja poistumisturvallisuuteen. Valvontakäyntien perusteella pelastuslaitoksien palotarkastajat totesivat, että parannettavaa on, sillä noin 60 prosentissa tarkastetuista kohteista havaittiin huomautettavaa.

 

Yleisin havaittu puute oli poistumisreiteillä säilytettävät tavarat. Lisäksi pelastuslaitokset antoivat valvontakäynneillä huomautuksia liittyen alkusammutuskaluston kuntoon ja käytettävyyteen. Huomiota kiinnitettiin myös auki kiilattuihin palo-oviin.  

 

Turvallisuusasiat tutuiksi myös kiireapulaisille

 

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset kehottavat toiminnanharjoittajia perehdyttämään myös joulusesongin kiireapulaiset turvallisuusasioihin. On tärkeää, että lisätyövoimakin tuntee yrityksen keskeiset turvallisuuskäytännöt. Myös mainoksista ja joulukoristeista vastaavien tulee huomioida, että koristeet ja mainosmateriaalit on kiinnitetty siten, etteivät ne peitä näkyvistä poistumisopasteita tai estä alkusammutuskaluston käyttämistä.

 

Koko henkilöstön tulee niin myymälän sisällä kuin ulkopuolellakin huolehtia, ettei lavoja, lisähyllyjä tai muuta tavaraa säilytetä poistumisreiteillä ja poistumisovien edessä. Kiireellisissä hätätilanteissa asiakkaiden on tärkeää päästä poistumaan sisätiloista heitä lähimpänä olevien poistumisreittien kautta. Nämä reitit poikkeavat yleensä asiakkaiden normaalisti käyttämistä kulkuväylistä. Turvallisuus luodaan yhteistyössä.

 

Uudenmaan pelastuslaitokset kannustavat kauppoja huolehtimaan hyvästä turvallisuuskulttuurista tulevan Black Fridayn ja joulumyyntien aikaan. Menestyksekästä ja turvallista joulusesonkia!

 

Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset muistuttavat myymälöitä palo- ja poistumisturvallisuudesta

To, 26/11/2020 - 13:00
26/11/2020 - 13:00

 

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset muistuttavat kaupallisia yrityksiä paloturvallisuudesta marras-joulukuun myyntisesonkien aikana.

Vuonna 2019 marras-joulukuussa Uudenmaan pelastuslaitokset suorittivat valvontakäyntejä yhteensä 282 myymälää ympäri Uuttamaata. Valvonnan tavoitteena oli kiinnittää huomiota etenkin palo- ja poistumisturvallisuuteen. Valvontakäyntien perusteella pelastuslaitoksien palotarkastajat totesivat, että parannettavaa on, sillä noin 60 prosentissa tarkastetuista kohteista havaittiin huomautettavaa.

Yleisin havaittu puute oli poistumisreiteillä säilytettävät tavarat. Lisäksi pelastuslaitokset antoivat valvontakäynneillä huomautuksia liittyen alkusammutuskaluston kuntoon ja käytettävyyteen. Huomiota kiinnitettiin myös auki kiilattuihin palo-oviin.   

Turvallisuusasiat tutuiksi myös kiireapulaisille

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset kehottavat toiminnanharjoittajia perehdyttämään myös joulusesongin kiireapulaiset turvallisuusasioihin. On tärkeää, että lisätyövoimakin tuntee yrityksen keskeiset turvallisuuskäytännöt. Myös mainoksista ja joulukoristeista vastaavien tulee huomioida, että koristeet ja mainosmateriaalit on kiinnitetty siten, etteivät ne peitä näkyvistä poistumisopasteita tai estä alkusammutuskaluston käyttämistä.

Koko henkilöstön tulee niin myymälän sisällä kuin ulkopuolellakin huolehtia, ettei lavoja, lisähyllyjä tai muuta tavaraa säilytetä poistumisreiteillä ja poistumisovien edessä. Kiireellisissä hätätilanteissa asiakkaiden on tärkeää päästä poistumaan sisätiloista heitä lähimpänä olevien poistumisreittien kautta. Nämä reitit poikkeavat yleensä asiakkaiden normaalisti käyttämistä kulkuväylistä. Turvallisuus luodaan yhteistyössä.

Uudenmaan pelastuslaitokset kannustavat kauppoja huolehtimaan hyvästä turvallisuuskulttuurista tulevan Black Fridayn ja joulumyyntien aikaan. Menestyksekästä ja turvallista joulusesonkia!

Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset

 

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset muistuttavat myymälöitä palo- ja poistumisturvallisuudesta

To, 26/11/2020 - 12:57
26/11/2020 - 12:57

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset muistuttavat kaupallisia yrityksiä paloturvallisuudesta marras-joulukuun myyntisesonkien aikana.

Vuonna 2019 marras-joulukuussa Uudenmaan pelastuslaitokset suorittivat valvontakäyntejä yhteensä 282 myymälää ympäri Uuttamaata. Valvonnan tavoitteena oli kiinnittää huomiota etenkin palo- ja poistumisturvallisuuteen. Valvontakäyntien perusteella pelastuslaitoksien palotarkastajat totesivat, että parannettavaa on, sillä noin 60 prosentissa tarkastetuista kohteista havaittiin huomautettavaa.

Yleisin havaittu puute oli poistumisreiteillä säilytettävät tavarat. Lisäksi pelastuslaitokset antoivat valvontakäynneillä huomautuksia liittyen alkusammutuskaluston kuntoon ja käytettävyyteen. Huomiota kiinnitettiin myös auki kiilattuihin palo-oviin.  

Turvallisuusasiat tutuiksi myös kiireapulaisille

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset kehottavat toiminnanharjoittajia perehdyttämään myös joulusesongin kiireapulaiset turvallisuusasioihin. On tärkeää, että lisätyövoimakin tuntee yrityksen keskeiset turvallisuuskäytännöt. Myös mainoksista ja joulukoristeista vastaavien tulee huomioida, että koristeet ja mainosmateriaalit on kiinnitetty siten, etteivät ne peitä näkyvistä poistumisopasteita tai estä alkusammutuskaluston käyttämistä.

Koko henkilöstön tulee niin myymälän sisällä kuin ulkopuolellakin huolehtia, ettei lavoja, lisähyllyjä tai muuta tavaraa säilytetä poistumisreiteillä ja poistumisovien edessä. Kiireellisissä hätätilanteissa asiakkaiden on tärkeää päästä poistumaan sisätiloista heitä lähimpänä olevien poistumisreittien kautta. Nämä reitit poikkeavat yleensä asiakkaiden normaalisti käyttämistä kulkuväylistä. Turvallisuus luodaan yhteistyössä.

Uudenmaan pelastuslaitokset kannustavat kauppoja huolehtimaan hyvästä turvallisuuskulttuurista tulevan Black Fridayn ja joulumyyntien aikaan. Menestyksekästä ja turvallista joulusesonkia!

 Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset

Kaipaatko mielekästä ja merkityksellistä tekemistä?

Ke, 11/11/2020 - 09:40
11/11/2020 - 09:40

Suurimmalle osalle ihmisistä VPK eli vapaaehtoinen palokunta on sanana tuttu, mutta tiesitkö, että alueellamme toimii useita VPK:a jotka tarjoavat sinulle ilmaisen, palkitsevan ja haastetta tuovan harrastuksen ja monet näistä ovat valmiita ottamaan mukaan uusia jäseniä. Jos olet kiinnostunut merkityksellisestä ja yhteisöllisestä toiminnasta, saattaisi palokuntatoiminta olla sinun juttusi. Toimintaa on tarjolla eri ikäluokille aina 7–10 -vuotiaista lähtien ja jokaiselle löytyy jotakin ikään, kiinnostukseen ja kuntoon sopivaa tekemistä. 

VPK:ssa on mahdollisuus oppia turvallisuuteen liittyviä taitoja ja tietoja sekä osallistua varsinaisen hälytystoiminnan lisäksi monipuoliseen tekemiseen, kuten onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn muita opastamalla, neuvomalla ja kouluttamalla tai vaikka ylläpitämällä verkkosivuja ja somekanavia tai osallistumalla muonitustehtäviin tai leiritoimintaan.  Erilaisia harjoituksia pidetään usein, joskin koronan vuoksi osa tilaisuuksista järjestetään nyt verkossa. Jäseneksi voi liittyä ilman koulutusta tai aiempaa kokemusta. Palokunta tarjoaa tarvittavan koulutuksen ja varusteet.

Sauli Jalola Korson VPK:sta kertoo liittyneensä palokuntaan 39-vuotiaana, hieman sattumalta. Saulin poika oli jo toiminnassa mukana ja hänet itsensä saatiin houkuteltua mukaan, kun hän käväisi paloasemalla. Nyt Sauli toimii VPK:ssa muun muassa kouluttajana, remonttireiskana ja jokapaikanhöylänä sen lisäksi, että hän johtaa hälytysyksikköä. Parasta Saulin mukaan VPK-toiminnassa on se, että voi lisätä muiden turvallisuusosaamista ja olla mukana porukassa, jossa on todella monipuolista tekemistä. Ryhmässä on hyvä yhteishenki ja toisia autetaan aina tarvittaessa, olipa sitten kyseessä muutto tai muu avun tarve. Korson VPK:ssa on mahdollista osallistua palokuntatoiminnan lisäksi muun muassa matkoille, polkupyöräretkille ja monipuoliseen liikuntaan sekä olla mukana erilaisissa kylätapahtumissa.   

Markus Weiström Frihersin palokunnasta kertoo, että parasta VPK-toiminnassa on yhteisöllisyys ja mahdollisuus oppia paljon uusia asioita. Sopimuspalokunnilla on tärkeä rooli pelastustoiminnassa ja ne toimivat vakinaisen pelastusorganisaation tukena 24/7/365.  Sopimuspalokuntatoiminnassa pääsee tekemään tärkeää yleishyödyllistä työtä.

Teemu Laukkanen Vantaan VPK:sta lisää, että toimintaan on helppo tulla tutustumaan ottamalla yhteyttä oman alueen sopimuspalokuntaan. Harjoituksissa tehdään käytännön harjoituksia kuten  alkusammuttamista, ensiapua ja muita tehtäviä, mitä hälytyksissä voi tulla vastaan.

Erkki Kauranen Savion VPK:sta kertoo, että heillä on aina ovi auki uusille toimiville jäsenille. Hälytysosastoon toivottaisiin erityisesti muualta muuttaneita sopimuspalokuntataustan omaavia, mutta toki muutkin toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Naisosastomme on viime aikoina saanut ilahduttavasti uusia jäseniä, mutta aina mahtuu uusia mukaan joukkoon. Nuoriso-osastoon otetaan uusia jäseniä seuraavan kerran elokuussa 2021 heti koulujen alettua.

Myös muun muassa Mäntsälän, Ohkolan, Seutulan, Rajakylän ja Asolan VPK:t toivottavat uudet jäsenet mieluusti tervetulleiksi.

Alueellamme toimii 30 vapaaehtoista palokuntaa. Toimintaan voi käydä tutustumassa ottamalla yhteyttä yhdyshenkilöihin. Yhteystiedot löytyvät http://24365.fi/palokuntahaku/. Lisätietoa palokuntien harjoitusten ajankohdista saat palokuntien sivuilta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa käsiteltyä 27.10.2020

Ti, 27/10/2020 - 17:08
27/10/2020 - 17:08

Johtokunnassa 27.10.2020 käsiteltävänä oli alueen kuntien lausunnot palvelutasopäätöksestä 2021-2024.Palvelutasopäätös tulee johtokuntaan hyväksyttäväksi 8.12.2020. 

Lisäksi esityksen mukaan hyväksyttiin  oikaisuvaatimus pelastusjohtajan päätöksestä riskienhallintapäällikön viran täyttämisestä ja valvontapäällikön viran kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Esityslista löytyy Vantaan kaupungin verkkosivuilta

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa käsiteltyä 27.10.2020

Ti, 27/10/2020 - 17:08
27/10/2020 - 17:08

Johtokunnassa 27.10.2020 käsiteltävänä oli alueen kuntien lausunnot palvelutasopäätöksestä 2021-2024.Palvelutasopäätös tulee johtokuntaan hyväksyttäväksi 8.12.2020. 

Lisäksi esityksen mukaan hyväksyttiin  oikaisuvaatimus pelastusjohtajan päätöksestä riskienhallintapäällikön viran täyttämisestä ja valvontapäällikön viran kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Esityslista löytyy Vantaan kaupungin verkkosivuilta

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 27.10.2020

To, 22/10/2020 - 12:36
22/10/2020 - 12:36

Johtokunnassa on 27.10.2020 käsiteltävänä alueen kuntien lausunnot palvelutasopäätöksestä 2021-2024. Lausunnoissa edellytettiin, että pelastuslaitoksen myönteinen kustannuskehitys jatkuu myös tulevaisuudessa eikä kuntien maksuosuus kasva merkittävästi. Osassa lausunnoista toimintavalmiuden kehittämiseen suhtauduttiin myös varsin myönteisesti. Lisäksi toivottiin aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä kuntien varautumisen tukemiseen. Palvelutasopäätös tulee johtokuntaan hyväksyttäväksi 8.12.2020.  

Lisäksi käsittelyssä on

-  Oikaisuvaatimus pelastusjohtajan päätöksestä riskienhallintapäällikön viran täyttämisestä
-  Valvontapäällikön viran kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen 

Esityslista löytyy Vantaan kaupungin verkkosivuilta


Lisätiedot: Jyrki Landstedt 050 314 5385

Sivut