Erheelliset paloilmoitinhälytykset

Paloilmoittimen erheellisellä toiminnalla tarkoitetaan paloilmoittimen hätäkeskukselle välittämää ilmoitusta, joka ei ole johtanut kiinteistössä pelastuslaitoksen sammutus- tai pelastustoimiin. Paloilmoitinlaitteistojen erheellisiä ilmoituksia aiheuttavat mm. vanhentunut tekniikka tai laitteiston soveltumattomuus suojattaviin tiloihin, ilmaisinten huono sijoitus tai väärä ilmaisintyypin valinta, huollon laiminlyönti sekä käyttäjien piittaamattomuus. Erheellinen paloilmoitinhälytys on myös laitteiston välittämä vikailmoitus, jos hätäkeskus lähettää pelastuslaitoksen tarkastamaan tilanteen.

Pelastuslain 379/2011 96 §:n mukaisesti pelastuslaitos voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta. Määritelmä ”paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta” kattaa myös ihmisen käyttäytymisestä johtuvat hälytykset.

Pelastuslain mukaan kaikki hätäkeskukseen liitetyt kiinteistöt ovat erheellisten paloilmoitusten maksullisuuden osalta samanarvoisia. Pelastuslaissa ei ole rajauksia lain soveltamisen ulkopuolelle jätettävistä kiinteistöistä liittyen kohteen käyttötapaan, kokoon tai turvallisuustekniikkaan.

Perittävän maksun suuruudesta päättää alueen pelastustoimi hyväksymässään taksassa. Maksu on määritelty siten, että se vastaa suuruudeltaan alueen pelastustoimelle keskimäärin aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrää. Maksu peritään kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoittajalta.

Tiedote erheellisistä paloilmoitinhälytyksistä

Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi