Erikoistehosteet ja ilotulitteet

Pyrotekniset erikoistehosteet

Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä.
Ilotulitenäytökset ovat ammattilaisten suorittamia ilotulitetoteutuksia, joissa voidaan käyttää sekä kuluttajille tarkoitettuja tuotteita kuin myös ammattilaisille suunnattuja tuotteita. Ammattilaisten tekemistä ilotulitusnäytöksistä tulee tehdä paikkakunnan poliisille ilmoitus. Mikäli kuluttajalle suunnattuja ilotulitteita käytetään yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa esim. häiden yhteydessä, riittää ’ilmoitus ilotulituksesta’-lomakkeen lähetys, pelastuslaitokselle. Jos kuluttajille suunnattuja ilotulitteita käytetään jonkin yleisötapahtuman yhteydessä, on asiasta päättävä viranomainen aina poliisi.

Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä
Anmälan om användning av specialeffekter

Pyroteknisten tehosteiden käytön valvonta

Tuliesitys

Tuliesityksen tekeminen yleisötapahtumassa vaatii kiinteistön omistajan/haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan ja esitystä varten on tehtävä pelastussuunnitelma. Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä ilmoitus esityksestä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt

Ilmoitus tuliesityksestä
Anmälan om eldföreställning

 Ilmoitukset toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: paivystavapalotarkastaja(at)vantaa.fi

tai postitse:
Päivystävä palotarkastaja
Pelastuskeskus
PL 8300
01030 VANTAAN KAUPUNKI