Muut lomakkeet

Onnettomuusseloste / toimintaseloste

Jos tarvitset onnettomuusselostetta esimerkiksi vakuutusyhtiötä varten, voit pyytää sitä oheisella lomakkeella. Lomake toimitetaan allekirjoitettuna joko postitse Allekirjoitettu pyyntö toimitetaan osoitteeseen: Pelastuskeskus, PL 8300, 01030 VANTAAN KAUPUNKI tai skannattuna tilannekeskus(at)vantaa.fi 

Pyyntö pelastustoimen toimintaselosteesta

Kohdekortti

Onnettomuuden tai tulipalon sattuessa, pelastajien tulee tietää, millaisesta kohteesta on kysymys, jotta pelastustyöt voidaan hoitaa turvallisesti ja tehokkaasti. Tämän vuoksi kiinteistön käyttäjä täyttää kohdekortin, josta selviää keskeiset mahdollisessa onnettomuustilanteessa ympäristölle ja pelastajille vaaraa aiheuttavat tekijät sekä yhteystiedot.

Kohdekortti tehdään rakennuksista, joissa on hätäkeskukseen liitetty automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto ja/tai palotekninen savunpoistojärjestelmä. Kohdekortti laaditaan tarvittaessa myös kohteista, joissa varastoidaan ilmoitus-/luparajan ylittäviä määriä vaarallisia kemikaaleja tai joissa on iso aurinkosähköjärjestelmä tai useamman sähköauton latauspaikka maanalaisissa tiloissa tai kerroksissa olevassa parkkihallissa. 

 

 
Kohdekorttiin liitetään asemapiirros kohteesta (katso esimerkki yllä). Täytä kohdekortti huolellisesti. Esimerkiksi mikäli ei ole tiedossa paloilmoitinlaitteen sijainti, pääsulkujen sijainnit, pelastuslaitoksen avainsäiliön sijainti tai muut pelastustoiminnan kannalta olennaiset tiedot, tiedot tulee selvittää ja kirjata kohdekorttiin kohdekortin toimittamisen yhteydessä.
Mikäli paloilmoittimen yhteyshenkilöiden tiedot muuttuvat, tulee päivitys tehdä sekä pelastuslaitokselle että hätäkeskukseen. Ohjeet sekä lomakkeet hätäkeskukselle tehtävää ilmoitusta varten löytyvät Hätäkeskuslaitoksen verkkosivuilta. Suositeltavaa on toimittaa tiedot sekä hätäkeskukselle että pelastuslaitokselle samalla sähköpostilla, jolloin molemmat viranomaiset saavat kohteen muutoksista samat tiedot.
 
Paloilmoittimen kohdekortin tiedot täytetään yllä olevaan kohdekorttipohjaan. Täytetty kohdekortti toimitetaan ensisijaisesti Microsoft WORD-tiedostona sähköpostilla, osoitteeseen tilannekeskus(at)vantaa.fi
 
Mikäli kohdekorttia ei jostain syystä voida toimittaa sähköpostitse, sen voi lähettää myös postitse osoitteeseen:

Pelastuskeskus
PL 8300
01030 VANTAAN KAUPUNKI