Muut lomakkeet

Pyyntö pelastustoimen toimintaselosteesta

 
Paloilmoittimen kohdekortin tiedot täytetään yllä olevaan kohdekorttipohjaan. Täytetty kohdekortti toimitetaan ensisijaisesti Microsoft WORD-tiedostona sähköpostilla, osoitteeseen tilannekeskus(at)vantaa.fi
 
Mikäli kohdekorttia ei jostain syystä voida toimittaa sähköpostitse, sen voi lähettää myös postitse osoitteeseen:
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Tilannekeskus
Teknikontie 4
01530 Vantaa
 
Kohdekorttiin liitetään asemapiirros kohteesta (katso esimerkki yllä). Täytä kohdekortti huolellisesti. Esimerkiksi mikäli ei ole tiedossa paloilmoitinlaitteen sijainti, pääsulkujen sijainnit, pelastuslaitoksen avainsäiliön sijainti tai muut pelastustoiminnan kannalta olennaiset tiedot, tiedot tulee selvittää ja kirjata kohdekorttiin kohdekortin toimittamisen yhteydessä.
 

Mikäli paloilmoittimen yhteyshenkilöiden tiedot muuttuvat, tulee päivitys tehdä sekä pelastuslaitokselle että hätäkeskukseen. Ohjeet sekä lomakkeet hätäkeskukselle tehtävää ilmoitusta varten löytyvät Hätäkeskuslaitoksen verkkosivuilta. Suositeltavaa on toimittaa tiedot sekä hätäkeskukselle että pelastuslaitokselle samalla sähköpostilla, jolloin molemmat viranomaiset saavat kohteen muutoksista samat tiedot.