Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelman laadinta on osa omatoimista varautumista. Pelastussuunnitelmassa esitetään kohteeseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit sekä annetaan ohjeet niiden ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.

Asuintalon pelastussuunnitelma

Ohje asuinrakennuksen pelastussuunnitelmasta

Liiketilan pelastussuunnitelma

Päiväkodin pelastussuunnitelma

Ravintolan pelastussuunnitelma

Yrityksen pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma pienille kohteille