Suunnittelu ja rakentaminen

HUOM: Asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) sekä asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017) ovat tulleet voimaan 1.1.2018. Uudet asetukset korvaavat aiemmat Rakentamismääräyskokoelman (RakMK) muodossa annetut määräykset ja ohjeet. Tälle sivulle kootuissa pelastuslaitoksen tulosyksikköohjeissa saatetaan viitata kumottuihin RakMK:n määräyksiin ja ohjeisiin. Kunnes pelastuslaitos julkaisee uudet, päivitetyt tulosyksikköohjeet, tulee alla olevien tulosyksikköohjeiden sovellettavuus varmistaa kohdekohtaisesti pelastuslaitoksen suunnittelijoiden ohjausryhmältä. Alueelliset yhteystiedot löydätte TÄÄLTÄ.

Kaavoitusvaihe:

Sammutusvesihuollon vedenottorakenteet, vedenottotarve ja suunnitteluohjeet

Suunnitteluvaihe:

Paloilmoitinlaitteiston liittäminen hätäkeskukseen

Ohje paloilmoitin- ja sammutuslaitteiston tilapäisestä irtikytkennästä

Väestönsuojelun johto- ja kokoontumiskeskusten yhteystiedot pelastussuunnitelmassa

Pelastustie : Pelastustien suunnittelu ja toteutus

Jälkiasennushissin, kaidehissin tai vastaavan tasonostimen suunnittelu ja toteutus asuinrakennukseen

Palo-osastoivat ovet ja luukut

Savunpoistosuunnitelman laadinta

Väestösuojien rakentamisvelvollisuus koulu- ja päiväkotirakennuksissa

Tupakointitilojen palo- ja henkilöturvallisuus

VSS teleyhteyksien toteuttaminen

Viranomaisverkko VIRVEn suunnittelu ja asentaminen 

Sisusteiden paloturvallisuus yleisötilaisuuksissa ja kokoontumistiloissa

Ohje kuiva- ja märkänousujen suunnittelusta ja toteutuksesta

Sammutusjätevesien talteenotto

Jäteastioiden paloturvallisuus

Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake

Rakentamisvaihe:

Ohje vastaaville työnjohtajille erityistä palotarkastusta varten

Kohdekortti - malliesimerkki
Kohdekortti - pohja