Yleisötapahtumat

Yleisötapahtumalla tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999 2§) määriteltyjä yleisötilaisuuksia.
Yleisötapahtuman järjestäjänä sinun on huolehdittava siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.
Tapahtuman turvallisuussuunnittelu perustuu tapahtuman järjestäjän tekemään yleisötapahtuman pelastussuunnitelmaan. Ohjeita pelastussuunnitelman laatimiseen löydät TÄÄLTÄ.

Valvontasuunnitelmassa määritellyn riskitason ylittävien yleisötapahtumien valvonnasta peritään pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistava valvontamaksu. Maksu peritään yleisötapahtuman pelastussuunnitelman asiakirjavalvonnasta, ja se sisältää tarvittaessa valvontakäynnin kohteessa. Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman toimittamisen yhteydessä pyydetään toimittamaan myös tapahtuman järjestäjän laskutustiedot. Valvontamaksuista saat tietoa kohdasta tietoa meistä / taksaluettelo.

Lisätietoja:

Päivystävä palotarkastaja puh. 09 2766 5111

paivystavapalotarkastaja(at)vantaa.fi