Anna palautetta

 

Yleispalaute

Ensihoitoa koskevista palautteista:
- Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen henkilön hoidosta.
- Tietosuojasyistä henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei voida vastata sähköpostitse, vaan selvityspyyntöihin vastaamme potilaalle tai hänen lailliselle edustajalleen kirjeitse.

 Koulutuspalaute

Palaute palotarkastuksesta