Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 27.10.2020

Johtokunnassa on 27.10.2020 käsiteltävänä alueen kuntien lausunnot palvelutasopäätöksestä 2021-2024. Lausunnoissa edellytettiin, että pelastuslaitoksen myönteinen kustannuskehitys jatkuu myös tulevaisuudessa eikä kuntien maksuosuus kasva merkittävästi. Osassa lausunnoista toimintavalmiuden kehittämiseen suhtauduttiin myös varsin myönteisesti. Lisäksi toivottiin aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä kuntien varautumisen tukemiseen. Palvelutasopäätös tulee johtokuntaan hyväksyttäväksi 8.12.2020.  

Lisäksi käsittelyssä on

-  Oikaisuvaatimus pelastusjohtajan päätöksestä riskienhallintapäällikön viran täyttämisestä
-  Valvontapäällikön viran kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen 

Esityslista löytyy Vantaan kaupungin verkkosivuilta


Lisätiedot: 
Jyrki Landstedt 050 314 5385