Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa 8.12.2020

Johtokunnassa on esillä mm. pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024 ja vastaus Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen pelastustoiminnan palvelutasossa olevasta huomattavasta epäkohdasta.

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024

Palvelutasopäätös perustuu Uudenmaan pelastuslaitosten yhteistyössä valmistelemaan riskianalyysiin. Riskianalyysissa on esitetty toimintaympäristön kuvaus sekä siinä tapahtuneet ja ennustettavat muutokset ja muutosvoimat, onnettomuustilastojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella tunnistetut keskeiset uhkat ja riskit, joihin pelastuslaitosten tulee varautua sekä arvio palvelutasosta suhteessa riskianalyyseissa tunnistettuihin riskeihin. Siinä on keskitytty entistä vahvemmin asiakasnäkökulmaan ja  esitetty asiakkaalle näkyvät varsinaiset palvelut, joita pelastuslaitokset tarjoavat.

 

Vastaus Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen pelastustoiminnan palvelutasossa olevasta huomattavasta epäkohdasta. Vastauksessa on esitettyKeski-Uudenmaan pelastuslaitoksen suunnitelma toimintavalmiuden parantamiseksi ja tarkempi analyysi toimintavalmiutta korjaavista toimenpiteistä. Lisäksi suunnitelmassa esitetään resurssien lisäämistä ja hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmän (HALI) käyttöönottoa.

 

Muutos Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluista perittäviin taksoihin ja

maksuihin

Uudenmaan pelastuslaitokset ovat käyneet taksojaan läpi ja esittävät niihin tehtäväksi

korotuksen 1.1.2021 alkaen. Erheellisistä paloilmoituksista perittävä maksu olisi 1150 € ja valvontatoiminnasta perittävä maksu perustuu 50,00 € tuntihintaan.

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talous 2021

Johtokunnalle esitetään vahvistettavaksitalousarvio ja investointisuunnitelma sekä käyttösuunnitelma ja toimintasuunnitelma sekä kuntien ja sairaanhoitoalueiden maksuosuudet vuodelle 2021.

 

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2021

26.1 vuoden 2020 toimintatilastot

23.2. toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2020, tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

23.3. toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2022

25.5. osavuosikatsaus, talousarviokehys, toimintasuunnitelma

24.8. talousarvio I käsittely, tarvittaessa

28.9. osavuosikatsaus

26.10. kokous tarvittaessa

14.12. maksut ja taksat, tarkistaminen talousarvio ja käyttösuunnitelma 2022,

strategian tarkistaminen

 

Esityslista https://paatokset.vantaa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=150921