Palvelut

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos palvelee alueensa kuntia ja kansalaisia pelastuslaitokselle määriteltyjen tehtävien mukaisesti. Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu:
  • huolehtia pelastusviranomaisille kuuluvasta onnettomuuksien ehkäisystä sekä palotarkastuksista,
  • huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista pelastus- ja onnettomuustehtävistä,
  • huolehtia pelastustoimen alaan kuuluvasta valistuksesta ja neuvonnasta,
  • toimia asiantuntijana pelastustointa koskevissa asioissa,
  • huolehtia osaltaan varautumiseen ja väestönsuojeluun kuuluvista tehtävistä,
  • ensihoitopalvelujen tuottaminen ja kehittäminen asiasta laadittujen sopimusten puitteissa,
  • öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntatehtävät säädösten edellyttämällä tavalla, ja
  • antaa toimialaansa kuuluvaa virka-apua ja osaamista muiden viranomaisten käyttöön.