Pelastustoiminnan toimintavalmius

Pelastustoimintaan kuuluvia onnettomuustyyppejä ovat:

-       erilaiset tulipalotimage

-       liikenneonnettomuudet

-       vaarallisten aineiden onnettomuudet ja öljyvahingot

-       luonnononnettomuudet, kuten myrskyt ja tulvat

-       räjähdys- ja sortumaonnettomuudet

-       vahinkojentorjuntatehtävätimage

-       vesipelastustehtävät

-       ensivastetehtävät

-       erilaiset tarkistus-, varmistus- ja avunantotehtävät

 

Pelastustoimen tehtäviä tapahtuu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella vuosittain noin 7 000. Pelastustehtävien määrä vaihtelee vuosittain jonkin verran. Vuosien 2010 – 2013 aikana vilkkaimpana vuotena 2011 oli 7 940 pelastustehtävää ja hiljaisimpana vuotena 2012 oli 6 526 pelastustehtävään. Suurin syy vaihteluun on se, miten eri vuosina myrskyt ovat aiheuttaneet vahingontorjuntatehtäviä alueella.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella onnettomuustyypeittäin eniten on ensivastetehtäviä sekä automaattisen paloilmoittimen tarkistustehtäviä, joita on kumpiakin vuosittain noin 1 300 tehtävää. Seuraavaksi eniten on liikenneonnettomuuksia, vuosittain 1 000 tehtävää. Erilaisia tulipaloja alueella tapahtuu vuosittain noin 700.