Rakentamisen ohjaus

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii asiantuntijana rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa yhteistyössä alueen kuntien rakennusvalvontojen kanssa.

Rakenteellinen paloturvallisuus vaikuttaa rakennuksen turvallisuuteen sen koko käyttöiän ajan. Rakenteellinen paloturvallisuus on huomioitava kaavoituksessa, rakennuksen suunnittelussa (uudis- ja korjausrakentaminen), käyttöönotossa ja käytön aikana.  

Suunnitteluvaiheessa pelastusviranomainen neuvoo ja ohjaa rakenteellisissa paloturvallisuusasioissa.

 

Asiaan liittyviä ohjeita ja lomakkeita löydätte Ohjeet ja lomakkeet -sivustoltamme.