Kaavoitus

Pelastustoimen edellytykset huomioidaan kaavoitusvaiheessa. Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi sammutusveden saatavuuden varmistaminen ja riittävät ajoreitit operatiivisille yksiköille.