Palotekninen suunnittelu

Paloteknisellä suunnittelulla tarkoitetaan rakennusten rakenteellisen paloturvallisuuden suunnittelua. Paloteknistä suunnittelua kutsutaan myös paloturvallisuussuunnitteluksi. Palotekninen suunnittelu voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, taulukkomitoitukseen ja toiminnalliseen suunnitteluun. Kaikki palotekninen suunnittelu perustuu kuitenkin Suomen Rakentamismääräyskokoelman E-sarjan mukaisten olennaisten vaatimusten täyttämiseen.

Taulukkomitoitukseksi kutsutaan RakMk:n E-sarjan taulukoiden ja ohjearvojen mukaista paloteknistä suunnittelua. Lisäksi voidaan käyttää muita lähdeteoksia.

Toiminnallisessa mitoituksessa E1:n olennaisten paloteknisten vaatimusten täyttyminen osoitetaan laskennallisesti tai muulla tavalla. Tyypillisiä toiminnallisen mitoituksen työkaluja ovat palo- ja poistumissimulointiohjelmat ja erilaiset palodynamiikan kaavat. Useimmiten rakennuksen palotekniikasta vain osa suunnitellaan toiminnallisesti, jolloin muu palotekniikka suunnitellaan taulukkomitoituksella.