Tarkastustoiminta

Palotarkastusten perustavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Pelastuslaitos kohdistaa valvontaa alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti. Uuden pelastuslain myötä pelastuslaitoksen palotarkastuksia ei enää määritellä laissa, vaan määritykset tehdään pelastuslaitoksen toimesta. Pelastuslaitoksen palotarkastukset ja muu valvontatoiminta määritellään pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa.

Asuinkiinteistöjen palotarkastus
Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa määritellään palotarkastusten vuosittainen määrä. Osa palotarkastuksista alueellamme toteutetaan paloturvallisuuden itsearviointina. Siinä pääset itse arvioimaan ja kehittämään turvallisuutta pelastuslaitoksen lomakkeen ja ohjeistuksen pohjalta. Pelastuslaitos lähettää itsearviointilomakkeen oheismateriaaleineen vuosittain tietyille rajatuille alueille. Itsearviointilomake on palautettava pelastusviranomaiselle määräaikaan mennessä, joko verkkolomakkeella tai palautuskuoressa.
 
 
Yritysten ja laitosten palotarkastus
Tarkastustoimintaan kuuluvat rakennukset tai tilat, joissa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuva vaara arvioidaan olevan tavallista suurempi. Näitä kohteita ovat mm. hoitolaitokset, majoitustilat, ravintolat, koulut ja päiväkodit, kauppakeskukset sekä teollisuuskohteet. Näissä kohteissa tarkastusväli on 1-10 vuotta.
Valvontasuunnitelman mukaista tarkastustoimintaa suoritetaan joissakin kohteissa TUTOR -riskienarviointijärjestelmällä. Mallissa arvioidaan kohteen kokonaisvaltaista turvallisuustasoa palo- ja pelastusturvallisuuden sekä varautumisen näkökulmasta. TUTOR- riskienarvioinnista voit kysyä enemmän alueesi palotarkastajalta.
Palotarkastuksen tullessa ajankohtaisesti otamme yhteyttä palotarkastusajankohdan sopimiseksi.
 
Yleisötapahtumien tarkastukset
Yleisötapahtumien järjestämisestä löydät lisätietoa TÄÄLTÄ.
 
Päivystävä palotarkastaja
Päivystävä palotarkastaja ohjaa ja neuvoo Teitä paloturvallisuusasioissa, nuohouksen järjestämisessä, palotarkastuksiin liittyvissä kysymyksissä, pelastussuunnittelussa sekä onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asioissa.
Päivystävä palotarkastaja on tavoitettavissa arkisin klo 9-15,
p. 09 2766 5111 tai paivystavapalotarkastaja(at)vantaa.fi
 

Pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta perittävät maksut