Turvallisuuskoulutus

Pelastuslaitos neuvoo ja kouluttaa ihmisiä turvallisuustiedoissa ja –taidoissa. Turvallisuuskoulutuksen tarkoituksena on ohjata ihmisiä arvioimaan riskejä ja toimimaan oikein onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kohdistaa koulutusta eniten alueensa kuntien työntekijöille kuntien ja pelastuslaitoksen yhteistyösopimusten mukaisesti. Pelastuslaitoksella on suunniteltuja koulutuksia myös muille kohderyhmille, kuten esimerkiksi senioreille, oppilaille ja opiskelijoille sekä maahanmuuttajille.
Tämän lisäksi pelastuslaitos järjestää mahdollisuuksien mukaan turvallisuuskoulutusta yrityksille ja yhteisöille.

Pelastuslaitoksen edustaja voi tulla seuraamaan toimipaikan poistumis- tai sisälle suojautumisharjoittelua. Hän seuraa harjoituksen ja antaa siitä asiantuntijapalautteen ja mahdollisesti vinkkejä toiminnan kehittämiselle.

Kuntien työntekijöille koulutukset ovat maksuttomia (ei koske turvakortti- ja tulityökorttikoulutuksia). Myös yksityisille päväkodeille, kouluille ja erityisryhmien hoito- ja asumispalveluille sekä toimintakeskuksille koulutukset ovat maksuttomia. Yritysten ja yhteisöjen koulutuksista laskutetaan koulutushinnaston mukaisesti.

Koulutustoiveista ja –tarpeista voit ottaa yhteyttä alueen turvallisuuskouluttajiin.

Väestönsuojanhoitajan ja asuinkiinteistön turvallisuuskursseista voit kysyä Uudenmaan pelastusliitosta.