Väestön suojaaminen

Väestön suojaamisen tavoitteena on väestön suojaaminen onnettomuuksissa ja vaaratilanteissa.

Onnettomuuksissa ja vaaratilanteissa suojaamiskeinot ovat suojautuminen asuin- tai muihin sisätiloihin sekä evakuointi. Poikkeusoloissa ihmiset varaudutaan riskiarvioiden ja uhkatilanteiden mukaisesti suojaamaan olemassa oleviin väestönsuojiin, mahdollisimman hyvän suojan antaviin sisätiloihin tai evakuointien avulla.  Ensisijainen väestön suojaamisen keino on aina paikalla suojautuminen: sisätiloihin suojautuminen ja väestönsuojat.

Väestön varoittaminen

Väestön suojaamiseen liittyy myös väestön varoittaminen uhkaavasta vaarasta. Tähän käytetään vaaratiedotetta sekä pelastuslaitoksen ylläpitämää väestöhälytinjärjestelmää. Väestön varoittamiseen käytettäviä kanavia on monia. Näitä ovat muun muassa väestöhälyttimet, sosiaalisen median kanavat, TV, radio ja internet. Käytetyn kanavan valinta perustuu yleensä tilanteen vakavuuteen ja uhkaavan tilanteen kehittymisnopeuteen. Varoittamisen lisäksi pelastuslaitos hyödyntää em. kanavia uhkaavan vaaratilanteen edellyttämien toimintaohjeiden antamiseen, joten niiden seuraaminen vaaratilanteessa on suositeltavaa. Lisää väestön varoittamisesta ja vaaratiedotteista saat SPEKIN internetsivuilta.

Väestönsuojat

Väestönsuojaan suojaudutaan tyypillisesti vain poikkeusoloissa. Suojautuminen tapahtuu alueilla, joilla on vaarana loukkaantua esimerkiksi pommitusten seurauksena. Väestönsuoja antaa suojan mm. radioaktiiviselta säteilyltä, myrkyllisiltä aineilta, rakennussortumilta ja asevaikutuksilta.

Väestönsuojaa voidaan normaalioloissa käyttää muuhunkin rakennusluvan mukaiseen tarkoitukseen. Se voi olla esimerkiksi varastotilana. Väestönsuojan pitää kuitenkin aina olla sellaisessa kunnossa, että 72 tunnissa sen saa muutettua väestönsuojakäyttöön. Väestönsuojeluvälineet ja –laitteet on voitava ottaa käyttöön saman ajan kuluessa.

Jokaiselle väestönsuojalle suositellaan nimettäväksi suojanhoitaja ja hänelle varahenkilö/ apulainen. Heidän tehtävänsä on pitää suoja jatkuvasti kunnossa ja tarvittaessa johtaa suojan käyttökuntoon laitto. Molemmat on syytä kouluttaa tehtäviinsä. Koulutusta Keski-Uudenmaan pelastustoimialueella antaa Uudenmaan Pelastusliitto.

Keski-Uudenmaan pelastustoimialueella ei ole yleisiä väestönsuojia. Suojautuminen tapahtuu taloyhtiöiden, yritysten, laitosten ja muiden rakennusten väestönsuojiin.  Siirtyminen väestönsuojiin tapahtuu aina viranomaisen kehotuksesta. Esimerkiksi normaalioloissa tapahtuva ydinvoimalaonnettomuus ei Keski-Uudenmaan pelastustoimialueella edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan pelkkä sisälle suojautuminen riittää. Sisälle suojautumisesta löytyy lisätietoa esimerkiksi SPEKIN internetsivuilta