Väestön varoittaminen

Väestön varoittaminen uhkaavasta vaarasta on pelastuslaitoksen lakisääteinen tehtävä. Väestön varoittamiseen käytettäviä kanavia ovat muun muassa väestöhälyttimet, TV, radio, internet ja painettu media. Käytetyn kanavan valinta perustuu yleensä tilanteen vakavuuteen ja uhkaavan tilanteen kehittymisnopeuteen. Varoittamisen lisäksi pelastuslaitos hyödyntää em. kanavia uhkaavan vaaratilanteen edellyttämien toimintaohjeiden antamiseen, joten niiden seuraaminen vaaratilanteessa on suositeltavaa.

Vaaratiedote
Olet todennäköisimmin kuullut radiossa tai nähnyt televisiossa viranomaisen antaman vaaratiedotteen. Vaaratiedotteella tarkoitetaan lyhyttä tiedotetta, jolla väestöä varoitetaan vaarasta ja annetaan toimintaohjeita. Lain mukaan vaaratiedote annetaan silloin, kun se on välttämätöntä väestön varoittamiseksi. Vaaratiedotetta voidaan käyttää myös silloin, kun halutaan ilmoittaa vaaratilanteen olevan ohi. Kielilain (423/2003) mukaisesti vaaratiedote annetaan molemmilla kansalliskielillä.

Väestöhälytin
Pelastuslaitos ylläpitää väestön väestöhälytinjärjestelmää, joka on tarkoitettu ensisijaisesti ulkona liikkuvan väestön varoittamiseen uhkaavassa vaaratilanteessa. Väestöhälyttimillä annettavat äänimerkit ovat:

Yleinen vaaramerkki, joka tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleinen vaaramerkki on minuutin kestävä nouseva ja laskeva äänimerkki. Mikäli kuulet yleisen vaaramerkin toimi ohjeiden mukaisesti. Aina annettaessa yleinen äänimerkki, annetaan myös vaaratiedote.

Vaara ohi- merkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista ja on merkki siitä, että uhka tai vaara on poistunut. Vaara ohi- merkki on minuutin mittainen tasainen äänimerkki.

Kokeilumerkkiä käytetään hälytinjärjestelmän käyttökunnon testaukseen. Kokeilumerkki on 7 sekuntia pitkä tasainen äänimerkki.
Keravan hätäkeskus kokeilee väestöhälyttimet parittomien kuukausien ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos parillisten kuukausien ensimmäisenä maanantaina kello 12:00. Maanantain ollessa pyhäpäivä, kokeilu tehdään seuraavana arkimaanantaina.