Töihin meille

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kahdeksan kunnan alueella suurten liikenneväylien ja kansainvälisen lentokentän kupeessa. Palveluksessamme on noin 460 turvallisuusalan ammattilaista: palomiehiä, palopäälliköitä, ensihoitajia, ensihoidon esimiehiä, tilannekeskuksen päivystäjiä, asentajia, palotarkastajia, palotarkastusinsinöörejä, turvallisuuskouluttajia ja väestönsuojelun osaajia.

 

Keskeisenä tehtävänämme on onnettomuuksien ehkäisy, jolla pyrimme opastamaan kansalaisia , jotta he eivät joutuisi onnettomuuteen. Toimimme avun antajina kansalaisille pelastus- ja ensihoitotehtävissä, silloin kun on jouduttu onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen. Lisäksi huolehdimme varautumiseen ja väestönsuojeluun kuuluvista tehtävistä.

Meillä on vahva yhdessä toimimisen kulttuuri ja työhyvinvointitutkimuksen mukaan suurin osa henkilöstöstämme suosittelisi työnantajaansa kavereilleen.  Vahvuuksiamme ovat innovatiivinen kehittämistoiminta ja hyvä työnantajamaine. Henkilöstöllämme on laaja-alainen osaaminen ja osaamisen kehittäminen ja ylläpito kuuluu kaikille.

Meillä pääset tekemään työtä yhteiskuntamme turvallisuuden edistämiseksi.

Avoimet työpaikkamme löydät Vantaa rekrytointi-sivulta

Ensihoito

Lähetä hakemuksesi sähköpostilla osoitteeseen ensihoito.opiskelijat@vantaa.fi

Alan koulutusta

Pelastustoiminnan ammattilaisia koulutetaan Pelastusopistolla Kuopiossa sekä Helsingin pelastuslaitoksen Pelastuskoulussa. Pelastusopistossa suoritettavia tutkintoja ovat pelastajatutkinto, alipäällystötutkinto sekä palopäällystön koulutusohjelma, insinööri AMK-tutkinto (yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa). Pelastusopistolla voi opiskella myös hätäkeskuspäivystäjäksi (hätäkeskuspäivystäjätutkinto).

Ensihoidon ammattilaiseksi voi opiskella ammattikorkeakouluissa, joissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ensihoitaja (AMK). Monilla ensihoitajilla on taustallaan lähihoitajan tutkinto tai pelastajatutkinto.

Palotarkastajan virkaan vaaditaan ammattikorkeakoulututkinto, alalle voi opiskella ammattikorkeakoulussa tai Pelastusopistolla (päällystötutkinto AMK-insinööri), palotarkastajilla on usein taustallaan turvallisuus- tai rakennusalan tutkinto (AMK).