Palotarkastajat ja -insinöörit

Pelastuslaitoksen suorittama valvonta ja paloturvallisuuden neuvonta
Jos asianne koskee esimerkiksi yleisiä palotarkastuksia, pelastuslaitoksen suorittamaa valvontaa yleisesti, kiinteistöjen ja yleisötilaisuuksien pelastussuunnittelua tai haluatte neuvontaa paloturvallisuusasioissa, toivomme ensisijassa ottamaan yhteyttä päivystävään palotarkastajaan.
 
p. 09 2766 5111 (ark. klo 9-15)
paivystavapalotarkastaja(at)vantaa.fi
 
Päivystävä palotarkastaja ohjaa asianne tarvittaessa eteenpäin alueen palotarkastajalle.
 
Suunnittelijoiden ohjaus ja rakennusten käyttöönoton valvonta/erityiset palotarkastukset
Jos asianne koskee rakentamiseen liittyviä asioita kuten suunnittelun ohjausta ja siihen liittyvää neuvontaa tai haluatte tilata rakennusluvassa edellytetyn käyttöönoton valvontakäynnin (erityinen palotarkastus), löydätte yhteystiedot kunnittain TÄÄLTÄ.
 
Valvontatoimiston henkilöstö
Jos asianne koskee esimerkiksi keskeneräisiä valvonta-asioita tietyn palotarkastajan tai paloinsinöörin kanssa, löydätte valvontatoimiston henkilöstön tiedot kunnittain TÄÄLTÄ.